• 0
  • 0

Moj seznam želja

Ta stran je namenjena shranjevanju izdelkov, ki so ti najbolj všeč!

S klikom na ❤ si ustvarite svoj seznam želja izdelkov, za otrokovo rojstvo, kot darilo rojstni dan ali darilo za krst. Sestavite svojo “Wish list” in prejmite le darila, ki so vam všeč in si jih resnično želite ❤. Izbrane izdelke nato lahko delite med svojimi najbližnjimi prijatelji in sorodniki. Ti pa bodo z veseljem naročili izdelek in vas zagotovo z darilom tudi razveselili.

Kako poteka kreiranje in deljenje Seznama želja?

  1. Prijavite se z registracijo na speltni strani ajatutaja.com
  2. Klikni na ❤ pri izdelku, ki ti je všeč in ta se bo prenesel na sem želja. Možno je dodati tudi Darilne bone
  3. S klikom na ❤, ki se nahaja v meniju, se odpre Vaš seznam želja, kjer se nahajajo izdelki, ki ste jih izbrali
  4. Spodnjo povezavo nato delite med svojimi bližnjimi
  5. Osebe, katerim ste poslali povezavo imajo vpogled v seznam oz. “Wish list”. Tu izdelek lahko naročijo in plačajo. Možna je dostava na dom ali pa osebni prevzem v trgovinici Ajatutaja v Kopru 
  6. Seznam želja se sproti ažurira. Tako boste vi in vsi z deljeno povezavo vedeli, kateri izdelek že imate in kaj vse si še želite ali potrebujete.

Izdelki

Product name Unit price Stock status
No products added to the wishlist