PRAVILA NAGRADNIH IGER

1. PODATKI O ORGANIZATORJU

Organizatorka nagradnih iger na Facebook strani AJATUTAJA (v nadaljevanju kot organizatorka) je trgovina Ajatutaja (www.ajatutaja.com), Samanta Dujc s. p., Beblerjeva ulica 7, 6000 Koper, davčna številka: SI95553924, matična številka: 1953419000.

Organizatorka nagradnih iger obvešča, da Facebook (www.facebook.com) ne sponzorira, ne prireja in ne sodeluje na kakršnikoli način v nagradnih igrah na facebook strani AJATUTAJA (v nadaljevanju strani).

2. OPIS SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri na strani lahko sodelujete tako, da opravite določeno dejanje, ki je specifično opredeljeno v posamezni nagradni igri, objavljeni v Facebook objavi na strani (primer: odgovorite na vprašanje, če je le-to zastavljeno, itd).
Z opravljenim dejanjem v skladu z navodilom specifične nagradne igre postanete sodelujoči v nagradni igri in s tem tudi potrjujete, da ste prebrali pravila nagradnih iger.

Vsak uporabnik družabnega omrežja Facebook (www.facebook.com) lahko sodeluje zgolj enkrat v posamezni nagradni igri.
Sodelujoči lahko kadar koli obvesti organizatorko nagradnih iger o spremembi osebnih podatkov z dopisom na AJATUTAJA, Samanta Dujc. s.p., Beblerjeva ulica 7, 6000 Koper.

Iz nagradnih iger se lahko kadar koli odjavite, tako da napišete dopis, v katerem izrazite željo po odjavi na sledeči naslov, AJATUTAJA, Samanta Dujc. s.p., Beblerjeva ulica 7, 6000 Koper.

Sodelujoči v nagradni igri sami krijejo morebitne stroške, nastale v sodelovanju v nagradnih igrah (stroški dostopa do interneta, mobilnih podatkov, itd.).

S sodelovanjem v nagradnih igrah sodelujoči dovoljujejo organizatorki, da objavi vaše osebne podatke (ime in priimek) na strani, v primeru, da ste zmagovalec/ka nagradne igre.

3. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI?

V nagradnih igrah lahko sodelujejo vse polnoletne fizične oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki upoštevajo pravila iz 2. točke.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorke nagradne igre in zaposleni v podjetjih, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

4. TRAJANJE NAGRADNIH IGER

Če ni izrecno napisano drugače, traja nagradna igra sedem dni.

5.KAKŠNE SO NAGRADE?

Nagrade so materialne narave (določene v objavi nagradne igre) in jih ni možno zamenjati za denarno nagrado. Vrednost  nagrade (cena z DDV) ne presega 42 evrov, zato akontacije dohodnine ni potrebno odvesti (v skladu s 105. in 108 členom ZDoh- 2).  Nagrada ni prenosljiva na tretje osebe.

6. PODELITEV NAGRAD IN OBVEŠČANJE

Nagrada se podeli na podlagi žreba, ki ga opravi organizatorka po končani nagradni igri na naslovu organizatorke pod vodstvom komisije. Dobitnik nagrade je objavljen na strani v objavi nagradne igre (v komentarju ali na zidu). Dobitnik nagrade mora v 30 dneh po razglasitvi zmagovalca na strani posredovati organizatorju svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno številko, številka telefona) na info@ajatutaja.com.
V kolikor dobitnik nagradne igre ne sporoči organizatorju podatkov v 30-dnevnem roku, se opravi ponovni žreb in se določi novega dobitnika nagrade.
Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne dostavi, v kolikor ugotovi, da je sodelujoči predložil napačne ali nepopolne podatke, ali deloval v nasprotju s pravili nagradnih iger. Organizator se zavezuje, da nagrado dostavi v doglednem času.
Organizatorka si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli v primeru višje sile (elementarne nesreče, prenehanje obstoja poslovnega objekta, smrti, itd.).

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Vsak sodelujoči v nagradni igri organizatorki dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.
Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

8. REŠEVANJE SPOROV

Organizatorka si prizadeva za mirno reševanje sporov in se odveže odgovornosti za morebitno škodo, povzročeno s sodelovanjem v nagradnih igrah.
V primeru utemeljenih pritožb se organizatorka zavezuje, da jih bo odpravila v zakonsko določenem času in o tem obvestila udeleženca. Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradne igre obveščal udeležence z objavami tukaj .

Vsi spori se rešujejo najprej preko e-mail naslova info@ajatujaja.com. V kolikor mirno reševanje sporov ni mogoče, je pristojno sodišče v Kopru.

Želimo vam veliko sreče in užitkov ob sodelovanju v naših nagradnih igrah.

Ekipa AJATUTAJA

Avgust 2016