• 0
  • 0

Reklamacije

Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil, če je prodajalec poslal napačne izdelke, napačne barve, količine ali pa izdelek kakor koli odstopa od kupčevega naročila.

Tukaj si prenesite >>OBRAZEC ZA VRAČILO BLAGA

Kupec lahko blago reklamira v 14 dneh od nakupa in zahteva takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben artikel, njegovo popravilo ali vračilo kupnine v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije.

Kupec lahko blago v reklamacijo vrne osebno na naslov AJATUTAJA, Beblerjeva ulica 7, 6000 KOPER ali priporočeno preko Pošte Slovenija. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo! V primeru upravičene reklamacije ima kupec možnost, da izdelek zamenja za enakega ali podobnega, da ga zamenja za karkoli drugega ali da mu izplačamo kupnino in mu jo nakažemo na njegov transakcijski račun.

Če se izdelek po pranju prekomerno skrči, pušča barvo, se obarva ali kako drugače deformira ga sprejmemo, napišemo reklamacijski zapisnik in ga pošljemo na analizo. Če strokovne osebe ugotovijo napako zaradi nepravilnega vzdrževanja (npr. pranje pri previsoki temperaturi) plača stroške analize kupec sam po veljavnem ceniku, če pa je napaka v blagu, plača stroške analize prodajalec. Prodajalec odgovarja za skrite napake izdelka, ne odgovarja pa za nastalo škodo, zaradi nepravilnega ravnanja ali vzdrževanja.

V primeru neupravičene reklamacije, kupcu vrnemo izdelek in zaračunamo stroške vračila. Neprevzeti izdelki in neupravičene reklamacije ne ustavijo obveznosti kupca do plačila terjatev. Izdelke lahko kupec prevzame v trgovini Ajatutaja Koper, Beblerjeva ulica 7, 6000 KOPER v roku 3 mesecev.

POSTOPEK REKLAMACIJE

Reklamacija artikla je mogoče s predložitvijo računa ali izpolnjenega garancijskega lista. Prosimo izpolnite OBRAZEC ZA VRAČILO BLAGA .

  1. Če se je na vašem izdelku pojavila napaka, za katero ni kriva vaša nepravilna uporaba oz. napaka ni posledica vašega dejanja, nam pošljite zahtevek za uveljavljanje reklamacije. Zahtevek pošljite po pošti skupaj z izdelkom na naslov AJATUTAJA; Beblerjeva ulica 7, KOPER ali na elektronski naslov info@ajatutaja.com
  2. V elektronski pošti nam čim bolj nazorno pojasnite razlog za uveljavljanje reklamacije, da bomo čim hitreje uspeli rešiti vašo reklamacijo. Zraven zapišete svoje podatke(ime in priimek ter naslov)ter kontaktno telefonsko številko, kamor vas bomo lahko obvestili o poteku reševanja reklamacije. Zaželjene so tudi fotografije.
  3. Reklamirani izdelek je potrebno dostaviti na sedež podjetja AJATUTAJA, skupaj z računom in garancijskim listom. Vaše podatke in opis napake izdelka na predpisanem obrazcu, ki vam ga lahko pošljemo tudi preko elektronske pošte. Prosimo vas, da izdelek zapakirate v primerno zaščitno embalažo, da bo prispel do nas nepoškodovan.
  4. Ko bo izdelek z vso pripadajočo dokumentacijo prispel na naslov podjetja AJATUTAJA,  ga bo pregledal reklamacijski oddelek. Glede na vsebino opisane napake ter glede na ugotovitve reklamacijskega pregleda, vas bomo v čim krajšem možnem času kontaktirali in vas seznanili z nadaljnjim postopkom. Reklamacijska služba vam tekom postopka lahko ponudi popravilo izdelka, zamenjavo izdelka ali vračilo kupnine vključno s stroški pošiljanja, ki so nastali ob naročilu.

REKLAMACIJE IZDELKOV, POŠKODOVANIH MED PREVOZOM

V primeru, da že ob prevzemu na pošiljki opazite znake poškodb na embalaži ali blagu, vas prosimo, da nas o tem nemudoma telefonsko obvestite na tel. 070/356580 in po dogovoru pošiljko tudi zavrnite. V kolikor je možno, prosimo, da poškodbo tudi fotografirate. Od uslužbenca dostavne službe pa zahtevajte sestavo reklamacijskega zapisnika o poškodovani pošiljki. Le tako vam bomo lahko kar najhitreje poslali nov izdelek in upoštevali reklamacijo. Tovrstne reklamacije upoštevamo le v roku 7 dni od dneva prevzemu pošiljke. Kasnejših reklamacij žal ne bomo mogli upoštevati.

GARANCIJA

Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelke, ki jo določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje (Uradni list RS, št.130/22).

V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva: brezplačno odpravo napake, če odprava napake ni možna v skupnem roku 30 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek. Prodajalec mora biti obveščen o napaki v navedenih rokih, v obvestilu mora potrošnik natančno opisati napako, prodajalec mora imeti priložnost, da stvar pregleda in oceni morebitno napako, potrošnik vam mora navesti zahtevo, kaj želi iz uveljavljanja, prodajalec mora nujno odgovoriti potrošniku v roku 8 dni – tako v primeru, če se ugodi zahtevi kot tudi v primeru, če se ne strinjate z uveljavljanjem napake oziroma garancije.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje prodajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Tukaj si prenesite >>OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE GARANCIJE

Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu in ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.